LOGO
Ukmarjeva 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 300 76 00
Faks: 01/ 300 76 36
E-naslov: uprava@sz-pp.si

 

Tiri:

Predstavitev oddelka

Vodja oddelka: mag. Hadžiahmetović Edvin, u.d.i.g.
Telefon: +386-(0)1-300-76-45

 

Delo obsega:

izdelovanje projektne dokumentacije za:

- izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije za:
- nove proge, železniške postaje, industrijske tire,
- rekonstrukcije obstoječih železniških postaj,
- rekonstrukcije in modernizacije obstoječih prog (z namenom izboljšanja parametrov proge - hitrost, osne obremenitve...),
- obnove (remonti) obstoječih prog, postaj in industrijskih tirov,
- cestna križanja s progami (nivojska in izvennivojska),
- cestne deviacije, povezovalne ceste,
- zunanje ureditve bencinskih črpalk, pretakališč
- inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih
- nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov
- vodenje obsežnejših projektov (izdelava proj. dokumentacije)

inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobjuNovogradnje

- proga Puconci - Hodoš - državna meja
- drugi tir proge Divača - Koper   
- postaje: Hodoš, Cvetkovci
- postajališča: Mačkovci, Gornji Petrovci, Šalovci, Vodmat, Tivoli, Košana,...
- industrijski tiri: Luka Koper, Jesenice, Naklo, Ortnek, Kamnik, Zalog, Celje...

Rekonstrukcije

- postaje: Sežana, Pivka, Ivanjkovci, Ptuj, Moškanjci, Dobova, Ivančna Gorica, Kočevje, Divača, H. Kozina, Koper-tovorna...
- proge: Križni vrh, Žerovinski klanec, S - lok pri Litiji, lok za p. Ptuj, odsek V. Nedelja-Ormož

Obnove (remonti)

- postaje: Kresnice, Litija, Sava, Trbovlje, MB Tezno, Rače,  S. Bistrica...
- proge: MB Tezno - Maribor, Murska Sobota - Puconci, Poljčane - S. Bistrica, Lesce - Žirovnica, Škofja Loka - Kranj - Podnart,...

Študije, strokovne podlage, idejni projekti:

- drugi tir proge Divača - Koper, drugi tir Maribor - Šentilj -d.m.,
- modernizacije prog: Ormož - Murska Sobota, Grosuplje – Kočevje, Jesenice - Sežana - proge za visoke hitrosti: d.m. – Divača – Ljubljana,
Ljubljana – Zidani Most – Dobova – d.m., Trst - Divača
- nove proge: Dravograd – Velenje, Ljubljana – Vrhnika, Ljubljana – Letališče Brnik, Ljubljana – Jesenice,