LOGO
Ukmarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 300 76 00
E-naslov: uprava@sz-pp.si

 

 

Ime podjetja:
Skrajšana oznaka:
Pravno-organizacijska oblika:
Naslov:
Enota v Mariboru:
Telefon:
Faks:
E-pošta:
Zaposleni:
Direktor:
Leto ustanovitve:
Datum registracije d.d.:
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d
SŽ - PP,  Ljubljana d.d.
delniška družba
Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana  
Jezdarska ulica 3
01 300 76 00
01 300 76 36
uprava@sz-pp.si
34
Škerbec Edmund , univ.dipl.inž.grad.
1952   (prvotno podjetje)
13.10.1995