LOGO
Ukmarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 300 76 00
Faks: 01/ 300 76 36
E-naslov: uprava@sz-pp.si

 

Mostovi:

Predstavitev oddelka

Vodja oddelka: mag. Ivo Bojc, univ. dipl. inž. grad.
Telefon: +386-(0)2-429-27-65

Delo obsega:

-izdelovanje projektne dokumentacije za za premostitvene objekte, podporne zidove, podhode... (novogradnje in sanacije)

-inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

-nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

Avtocestni in cestni program:

Novogradnje

- nadvoz Vrba
- most čez Savo Šentjakob
- vzhodna Ljubljanska obvoznica - nadvoz Polje
- AC Bič - Korenitka, nadvozi in podvozi
- AC Blagovica Šentjakob, nadvoza
- AC Lešnica - Kronovo, viadukt Jelše
- novi »Mrtvaški most«

Železniško omrežje:

Obnove (remonti)

- premostitveni objekti na novi progi Puconci - Hodoš:
- 6 mostov na trasi železniške proge
- 7 cestnih mostov
- 4 nadvozi
- 2 podhoda
- AB korito
- 72 prepustov
- premostitveni objekti na novi progi (2. tir) Divača - Koper: - viadukt Vinjan - most preko Rižane - 18 prepustov pod progo - 4 prepusti pod cestami - 2 AB zidova
- sanacija useka Žerovinski klanec - sidrana pilotna stena in
pokriti vkop
- sanacija useka Križni vrh - AB korito
- podhodi: Čulk, Litija, Tivoli, Ljubljana - Vič, Dobova, Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož., Košana, Divača, H. Kozina, Hodoš..
- cestni podvozi: Medvode, Ljubljana - Vič, Pragersko, Laško, Dobova, Potrčeva ul. )LJ)...
- cestni nadvoz Jesenice, Divača (3 nadvozi)
- mostovi na žel. progah: Pesnica, Lešnica, Podlomščica
- mostovi projektirani v sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije proge Pragersko – Ormož – Hodoš – d.m.

 

Sanacije

- viadukt "Štampetov most", mostovi v Luki Koper, cestna podvoza Kidričevo in S. Bistrica

 

Študije, strokovne podlage, idejni projekti:

- drugi tir proge Divača - Koper
- hitra proga Trst - Ljubljana - Dobova - državna meja
- drugi tir železniške proge Maribor Šentilj