LOGO
Ukmarjeva ulica 6
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 300 76 00
Faks: 01/ 300 76 36
E-naslov: uprava@sz-pp.si

Elektro:

Predstavitev oddelka

Vodja oddelka: Marjan Makovec, univ. dipl. inž. el.
Telefon: +386-(0)1-300-76-07

 

Delo obsega:


izdelovanje projektne dokumentacije za:

- vozno omrežje (novogradnje, rekonstrukcije, obnove)
- elektronapajalne postaje (novogradnje, modernizacije, daljinsko vodenje...)
- zunanjo razsvetljavo

inženiring in svetovanje za dela na navedenih objektih 

nadzor nad izvajanjem gradnje navedenih objektov 

 

Reference (projekti v zadnjih 15 letih):

Večja dela v zadnjem obdobju

 

 

Vozno omrežje

- obnova vozne mreže na postajah:Kresnice, Litija, Sava, Trbovlje, MB - Tezno, Sežana, Pivka, Divača, Gornje Ležeče, Prestranek, Preserje,Zalog, Dobova...
- obnova vozne mreže na odsekih prog: Pivka - Gornje Ležeče, Gornje Ležeče - Divača, Ljubljana - Zalog, Sava - Litija, Zidani Most - Hrastnik, Zidani Most - Rimske Toplice...

 

Elektronapajalne postaje

modernizacije:
- Rižana, Divača
- daljinsko vodenje ENP na progi Ljubljana - Sežana
-nove ENP na progi Divača - Koper

 

Zunanja razsvetljava

- nove postaje in postajališča:
proga Puconci - Hodoš

- rekonstrukcija:

-mejna postaja Dobova postaje Koper - tovorna, Sežana, Pivka

-postajališča: Košana, Nova Gorica, Tivoli, Vodmat...